Namcong Corporation

Hướng đến sự phát triển bền vững trở thành một tổ chức chuyên nghiệp và chuyên sâu về lĩnh vực kỹ thuật, mang tầm quốc tế. Chúng tôi luôn tôn trọng những nỗ lực lao động; và ứng dụng hiệu quả những sáng tạo trong lĩnh vực kỹ thuật và chế tạo, và đầu tư, mang lại giá trị thặng dư và bản sắc kế thừa. Từ đó, Namcong sẽ là một môi trường để phát triển tốt nhất các tài năng tương lai, đảm bảo cho toàn thể CBCNV điều kiện đầy đủ về vật chất và tinh thần.

Sứ mệnh của Namcong là mang đến cho từng sản phẩm dịch vụ chất lượng kỹ thuật tốt nhất, hướng đến sự hài lòng của khách hàng, sự xanh sạch - thân thiện với môi trường.

Website: www.namcong.com / www.namcong.vn
Xin vui lòng điền email cơ quan của bạn vào mẫu dưới đây. Sau khi xác nhận, bạn sẽ nhận được một email hướng dẫn để thiết lập lại mật khẩu.